บริษัท ซี.อาร์.พี โปรซีเคียว จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง "โปรซีเคียว Prosecure" ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายหลักอย่างเป็นทางการ เพื่อบริการระบบความปลอดภัยครบวงจร และรองรับการเติบโตของระบบความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์เรื่องความปลอดภัยหลายสิบปี โดยมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการ ระบบความปลอดภัยครบวงจร ตั้งแต่ระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) ระบบเข้าออกประตู(Access control) ระบบกันขโมย(Burglar Alarm) ระบบแจ้งเตือนภัยและถังดับเพลิง (Fire Alarm & Fire Extinguisher) ระบบไฟฉุกเฉินและป้ายบอกทางออก( Emergency Lights & Exit Sign) ระบบเครือข่าย(Network) รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง( Accessories)ต่างๆ

 
      
 
      


 
           ทาง บริษัท ซี.อาร์.พี โปรซีเคียว จำกัด ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ภายใต้การบริหารงานของนายสมพล สวรรค์พรม ซึ่งเป็นสาขาที่ 9 ของ "โปรซีเคียว Prosecure" บริเวณ ถนนอุตรกิจ ด้านหลังวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ซึ่งเป็นแหล่งรวมอุปกรณ์ความปลอดภัยครบวงจร จะมุ่งเน้นการให้บริการที่ดีเป็นหลัก และการให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ สูงสุดจากการใช้งานระบบได้อย่างคุ้มค่า พร้อมทั้งการดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายอย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์งานโดยทีมงานมืออาชีพ