กิจกรรม : บริษัท ซี.อาร์.พี โปรซีเคียว จำกัด ร่วมกับสภาวิศวะกร ร่วมบริจาคอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ

บริษัท ซี.อาร์.พี โปรซีเคียว จำกัด ร่วมกับสภาวิศวะกร ร่วมบริจาคอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ และร่วมกิจกรรม " เดินพิชิต 750 กม เวียงป่าเป้า ปลอดภัยจากอัคคีภัย วันที่ 28 พ.ย. - 28 ธ.ค. 2559 " จากกรุงเทพฯ ถึงเวียงป่าเป้า จ. เชียงราย รณรงค์เพื่อบ้าน หอพัก ปลอดภัยจากอัคคัภัย

เมื่อ : 28/12/2559