กิจกรรม : กิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) มอบอุปกรณ์ตรวจจับควัน

      วันนี้ 23 สิงหาคม 2559 ทาง บ.ซี.อาร์.พี โปรซีเคียว จำกัด ได้เป็นตัวแทน สำนักงานใหญ่ โปรซีเคียว ทำกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) มอบอุปกรณ์ตรวจจับควัน หรือ Smoke Detector ให้แก่หอพัก ดังนี้ 
       1. มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ ดูแลเด็ก 31 คน
       2. หอพักสหศาสตร์ศึกษา ดูแลเด็ก 157 คน
       3. โครงการบ้านสานรัก ดูแลเด็ก 20 คน
       4. มูลนิธิบ้านเด็กเมธานี ดูแลเด็ก 45 คน
       5. บ้านเฟริสโฮม ดูแลเด็ก 14 คน
       6. หอพักอินทผาลัม ดูแลเด็ก 12 คน
       7. บ้านเอลีน ดูแลเด็ก 23 คน
      โดยมี ท่านรองผู้ว่าราชการ นายประจญ ปรัชญ์สกุล เป็นตัวแทนรับมอบจากนายสมพล สวรรค์พรม กรรมการผู้จัดการ และส่งต่อให้แก่หอพักต่างๆ ทั้งนี้มี ท่าน ผอ.โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา นายวิชัย ส่องแสง, นายโชติศิริ ดารายน บก.หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์เป็นสังขีพยาน

เมื่อ : 23/08/2559