กิจกรรม : ประกาศ ! แจ้งหยุดทำการ ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ 2559

  ทาง บริษัท ซี.อาร์.พี โปรซีเคียว จำกัด จะปิดทำการตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และจะเปิดทำการในวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 สำหรับลูกค้า

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 053 - 714999 

เมื่อ : 30/04/2559