กิจกรรม : ฮีโร่ โปรซีเคียว ฮีโร่ เพื่อสังคมมอบอุปกรณ์เตือนอัคคีภัย

โปรซีเคียว ขอมอบความปลอดภัยให้แก่สังคมโดย หน่วยงาน มูลนิธิ หรือองค์กรทั่วประเทศ (ยกเว้นบริษัทเอกชน และบุคคลทั่วไป) สามารถมาขอรับอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ (Smoke Detector) ได้ฟรี พร้อมรับคำแนะนำเรื่องความปลอดภัยที่ร้านโปรซีเคียวทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2559
 
 
เงื่อนไข 
1. อุปกรณ์มีจำนวนจำกัด และจำกัด 10 ชิ้นต่อมูลนิธิ องค์กร หรือบริษัท 
2. เงื่อนไขในการรับ กรุณาแนบหนังสือรับรองบริษัท มูลนิธิ หรือองค์กรในการรับอุปกรณ์ 
3. บริษัท โปรซีเคียว จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


 

เมื่อ : 07/07/2559