สินค้ายี่ห้อ Qnap

  • NORMAL
รุ่นสินค้า ภาพสินค้า รายละเอียด spec ราคา(บาท)
VS-2104PRO+
4 Channels , Dual-core Intel Processor , 4 GB RAM , 2 SATA HDD, HDMI Output , 2 Gigabit Ethernet port , Audio In/Out , USB Backup , Mouse Support

กรุณาสอบถาม
VS-2108PRO+
8 Channels , Dual-core Intel Processor , 4 GB RAM , 2 SATA HDD, HDMI Output , 2 Gigabit Ethernet port , Audio In/Out , USB Backup , Mouse Support

กรุณาสอบถาม
VS-4108PRO+
8 Channels , Dual-core Intel Processor , 4 GB RAM , 4 SATA HDD, HDMI Output , 2 Gigabit Ethernet port , Audio In/Out , USB Backup , Mouse Support

กรุณาสอบถาม
VS-4108U-RPPRO+
8 Channels , Dual-core Intel Processor , 4 GB RAM , 4 SATA HDD, HDMI Output , 2 Gigabit Ethernet port , Audio In/Out , USB Backup , Mouse Support , 1U rackmount

กรุณาสอบถาม
VS-4112PRO+
12 Channels , Dual-core Intel Processor , 4 GB RAM , 4 SATA HDD, HDMI Output , 2 Gigabit Ethernet port , Audio In/Out , USB Backup , Mouse Support

กรุณาสอบถาม
VS-4112U-RPPRO+
12 Channels , Dual-core Intel Processor , 4 GB RAM , 4 SATA HDD, HDMI Output , 2 Gigabit Ethernet port , Audio In/Out , USB Backup , Mouse Support , 1U rackmount

กรุณาสอบถาม
VS-4116U-RPPRO+
16 Channels , Dual-core Intel Processor , 4 GB RAM , 4 SATA HDD, HDMI Output , 2 Gigabit Ethernet port , Audio In/Out , USB Backup , Mouse Support , 1U rackmount

กรุณาสอบถาม
VS-6112PRO+
12 Channels , Dual-core Intel Processor , 4 GB RAM , 6 SATA HDD, HDMI Output , 2 Gigabit Ethernet port , Audio In/Out , USB Backup , Mouse Support

กรุณาสอบถาม
VS-4116PRO+
16 Channels , Dual-core Intel Processor , 4 GB RAM , 4 SATA HDD, HDMI Output , 2 Gigabit Ethernet port , Audio In/Out , USB Backup , Mouse Support

กรุณาสอบถาม
VS-6116PRO+
16 Channels , Dual-core Intel Processor , 4 GB RAM , 6 SATA HDD, HDMI Output , 2 Gigabit Ethernet port , Audio In/Out , USB Backup , Mouse Support

กรุณาสอบถาม
VS-6120PRO+
20 Channels , Dual-core Intel Processor , 4 GB RAM , 6 SATA HDD, HDMI Output , 2 Gigabit Ethernet port , Audio In/Out, USB Backup , Mouse Support

กรุณาสอบถาม
VS-8124PRO+
24 Channels , Core i3-2120 Processor , 4 GB RAM , 8 SATA HDD, HDMI and VGA Output , 2 Gigabit Ethernet port , Audio In/Out, USB Backup , Mouse

กรุณาสอบถาม
VS-8124U-RPPRO+
24 Channels , Core i3-2120 Processor , 4 GB RAM , 8 SATA HDD, HDMI and VGA Output , 4 Gigabit Ethernet port , Audio In/Out, USB Backup , Mouse Support , 2U rackmount

กรุณาสอบถาม
VS-8132PRO+
32 Channels , Core i3-2120 Processor , 4 GB RAM , 8 SATA HDD, HDMI and VGA Output , 2 Gigabit Ethernet port , Audio In/Out, USB Backup , Mouse Support

กรุณาสอบถาม
VS-8132U-RPPRO+
32 Channels , Core i3-2120 Processor , 4 GB RAM , 8 SATA HDD, HDMI and VGA Output , 4 Gigabit Ethernet port , Audio In/Out, USB Backup , Mouse Support , 2U rackmount

กรุณาสอบถาม
VS-8140PRO+
40 Channels , Core i3-2120 Processor , 4 GB RAM , 8 SATA HDD, HDMI and VGA Output , 2 Gigabit Ethernet port , Audio In/Out, USB Backup , Mouse Support

กรุณาสอบถาม
VS-8140U-RPPRO+
40 Channels , Core i3-2120 Processor , 4 GB RAM , 8 SATA HDD, HDMI and VGA Output , 4 Gigabit Ethernet port , Audio In/Out, USB Backup , Mouse Support , 2U rackmount

กรุณาสอบถาม
VS-8148PRO+
48 Channels , Core i3-2120 Processor , 4 GB RAM , 8 SATA HDD, HDMI and VGA Output , 2 Gigabit Ethernet port , Audio In/Out, USB Backup , Mouse Support

กรุณาสอบถาม
VS-8148U-RPPRO+
48 Channels , Core i3-2120 Processor , 4 GB RAM , 8 SATA HDD, HDMI and VGA Output , 4 Gigabit Ethernet port , Audio In/Out, USB Backup , Mouse Support , 2U rackmount

กรุณาสอบถาม
VS-12140U-RPPRO+
40 Channels , Core i5-3.7GHz Processor , 8 GB RAM , 12 SATA HDD, HDMI and VGA Output , 4 Gigabit Ethernet port , Audio In/Out, USB Backup , Mouse Support , 2U rackmount

กรุณาสอบถาม
VS-12148U-RPPRO+
48 Channels , Core i5-3.7GHz Processor , 8 GB RAM , 12 SATA HDD, HDMI and VGA Output , 4 Gigabit Ethernet port , Audio In/Out, USB Backup , Mouse Support , 2U rackmount

กรุณาสอบถาม
VS-12156U-RPPRO+
56 Channels , Core i5-3.7GHz Processor , 8 GB RAM , 12 SATA HDD, HDMI and VGA Output , 4 Gigabit Ethernet port , Audio In/Out, USB Backup , Mouse Support , 2U rackmount

กรุณาสอบถาม
VS-12164U-RPPRO+
64 Channels , Core i5-3.7GHz Processor , 8 GB RAM , 12 SATA HDD, HDMI and VGA Output , 4 Gigabit Ethernet port , Audio In/Out, USB Backup , Mouse Support , 2U rackmount

กรุณาสอบถาม
VS-2112PRO+
12 Channels , Dual-core Intel Processor , 4 GB RAM , 2 SATA HDD, HDMI Output , 2 Gigabit Ethernet port , Audio In/Out , USB Backup , Mouse Support

กรุณาสอบถาม