สินค้ายี่ห้อ HID

  • NORMAL
  • OTHERS
รุ่นสินค้า ภาพสินค้า รายละเอียด spec ราคา(บาท)
83125CKI00
EDGE EVO Solo ESHRP40-K Controller/Reader + 4-input/2-output Module with second Wiegand reader connection

กรุณาสอบถาม
71000XEP0N01
VertX EVO V1000 Networked Controller

กรุณาสอบถาม
72000XEP0N01
VertX EVO V2000 Networked Controller / Reader Interface

กรุณาสอบถาม
70100XEP0N
VertX OEM V100 Reader Interface (with plastic enclosure back plate & cover)

กรุณาสอบถาม
70200XEP0N
VertX OEM V200 Input Monitor Interface (with plastic enclosure back plate & cover)

กรุณาสอบถาม
70300XEP0N
VertX OEM V300 Output Control Interface (with plastic enclosure back plate & cover)

กรุณาสอบถาม
900NTNTEK
iCLASS SE R10 Contactless Smart Card Reader, Mini-Mullion

กรุณาสอบถาม
920NTNTEK
iCLASS SE R40 Contactless Smart Card Reader, Wall Switch

กรุณาสอบถาม
940NTNTEK
iCLASS SE R90 Extended Range Read Only Contactless Smart Card Reader, Wiegand, OSDP

กรุณาสอบถาม
921(SERK40)
iCLASS SE RK40 Contactless Smart Card Reader, Wall Switch

กรุณาสอบถาม
921(SERPK40)
iCLASS SE RPK40 Contactless Smart Card Reader, Wall keypad

กรุณาสอบถาม
รุ่นสินค้า ภาพสินค้า รายละเอียด spec ราคา(บาท)
1326LSSMV
ProxCard® II Proximity Access Card (Clam shell)

กรุณาสอบถาม
1386LGSMN
ISOProx® II Graphics Quality PVC, Proximity Access Card

กรุณาสอบถาม
2000HPGGMN
iCLASS SR Contactless Smart Card, 2k bit with 2 application areas

กรุณาสอบถาม
2002HPGGMN
16K Cards

กรุณาสอบถาม