การติดตั้งกล้องวงจรปิด

การกำหนดตำแหน่งติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ สิ่งที่ต้องคำนึงคือ –  แสงสว่าง ควรคำนึงถึงเรื่องระดับของแสงสว่างทั้งในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ควรที่จะมีแสงสว่างเพียงพอเพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพและปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือควรหลีกเลี่ยงการจับภาพในพื้นที่ที่มีแสงสว่างจ้ามากๆ แม้ว่ากล้องจะมีระบบ BLC หรือ Back Light Compensation อยู่แล้วก็ตาม –  ไม่ควรติดตั้งใกล้พื้นที่ที่มีสัญญาณรบกวนได้ง่ายหรือแม้แต่การเดินสายสัญญาณผ่าน เช่นใกล้ หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูง – เครื่องปรับอากาศ – เครื่องจักรที่มีการใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสูง […]